Algemene voorwaarden

Gezien het feit dat de gewenste boekingsdatum speciaal voor u wordt gereserveerd en dus geen andere boekingen worden aangenomen op de door u vastgelegde datum zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

A: Indien de overéénkomst niet tijdig getekend wordt retour gezonden,
vervalt het recht op de overéén gekomen datum.

B: Contractant 1 dient het totaal bedrag uitsluitend contant
na de overeengekomen speeltijd te voldoen aan Contractant 2.

C: Bij annulering van dit contract, verplicht Contractant 1 zich een vergoeding te betalen,
tot 3 maanden voor de geplande datum de helft van de overeengekomen gage,
binnen 3 maanden het totale bedrag!
Dit bedrag dient binnen 7 dagen na geplande datum te worden overgemaakt op bankrek.nr.
van G. Ekkelboom

D: Indien Contractant 2 door overmacht niet kan optreden (b.v. door ziekte, sterfgeval, e.d.) ,
zal Contractant 2 in overleg met Contractant 1, ten allen tijde trachten
met een vervangende, vergelijkwaardige bezetting te komen of
een representatieve vervanging te verwerven.

E: De annuleringsvergoeding is niet van toepassing indien de overeenkomst wordt ontbonden ten gevolge
van ernstige ziekte of een overlijden in directe kring van Contractant 1 waardoor alle (feestelijke)
activiteiten worden afgelast, of indien bij afzegging door Contractant 1, Contractant 2 voor
geplande datum een ander optreden kan verkrijgen.
Tevens is de annuleringsvergoeding niet van toepassing bij annulering door overheidsrestricties.

(contractant 1 is de opdrachtgever, contractant 2 is Gert Ekkelboom)